Mepilex Border Ag

Mepilex Border Ag er en antimikrobiel alt-i-en skumbandage med effektiv væskehåndterings- og retentionsevne, som bevarer et fugtigt sårmiljø.

Safetac laget forsegler sårkanterne, hvilket forhindrer væsken i at løbe ud på den omkringliggende hud og minimerer risikoen for maceration.

Safetac laget sikrer, at bandagen kan skiftes uden at beskadige såret eller den omkringliggende hud og mindsker derved smerte hos patienten.

Mepilex Border Ag inaktiverer sårrelaterede patogener indenfor 30 minutter og opretholder effekten i op til 7 dage.

Ved at reducere antallet af mikroorganismer kan Mepilex Border Ag mindske lugtgener.


Produktblad